کد مطلب : 79911 تاریخ مطلب : 1402/09/12

بازديد سرزده اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف مشاورين املاک شهرستان ري

بازديد سرزده اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف مشاورين املاک شهرستان ري
در اين بازديد آقايان کشاورزي (رييس) ، الهي (نايب رييس) و خاکپور (دبيراجرايي) اتاق اصناف شهرستان ري حضور داشتند تا مسائل و موضوعات مربوط به صنف مذکور را بررسي و پيگيري نمايند.
@asnaferey

نیمتا روزنامه های صبح کشور