کد مطلب : 6698 تاریخ مطلب : 1395/08/14

مفقود شدن پروانه کسب اشخاص حقوقي

ترجمه رسمي آلمانيعبارت است ازترجمهيک سند و يا مدرکي که از يک ارگان دولتي و يا غيردولتي صادر گرديده به گونه اي که براي کليه سازمان ها و ارگان ها و اشخاص مورد قبول و وثوق باشد .

بنابراين لازم است کهترجمه رسمي آلماني به فارسيو همچنينترجمه رسميفارسي به آلمانياز سويمترجم رسمي آلمانيمورد تاييد و وثوق قوه قضائيه انجام شود تا در صورت نياز بتوان مهر وامضاي مترجم رسمي آلمانياز سوي دادگستري و همچنين از سوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران وسفارت آلمانبرسد.

مترجم رسمي زبان آلماني

لازم به ذکر است که در حال حاضرمترجم رسمي زبان آلماندر ايران وجود ندارد و شما جهتترجمه رسميبايد بهسفارت آلماندر تهرانمراجعه نماييد اما اگر سفارت فنلاندخدمات ترجمهارائه نمي داد شما مي توانيد ازخدماتترجمه غير رسميدارالترجمه پارسيساستفاده نمايد و مدرک خود را به صورت غير رسميترجمهنماييد.

براي ورود به دارالترجمه ما بر روي لينک زير کليک کنيد

دارالترجمه رسمي

اما لازم است که قبل از اينکه متحمل هزينه شويد از پذيرشترجمه فوريتوسط سازمان و اداره دولتي مربوطه مطمئن شويد تا هزينه اضافي متحمل نشويد اما چناچهترجمه غير رسميبه کار شما نمي آيد و حتما مدرک شما بايدترجمه رسميشود شما مي توانيدمدرک فارسي خود را به انگليسيترجمه رسمينموده و در کشور فنلاندترجمه انگليسيرا به فنلاندي به صورت رسميترجمهنماييد.

به نظر شما کدام ترجمه بهتر و کارآمدتر است ترجمه اي ارزان قيمت و يا ترجمه اي رسمي؟

براي اينکه جواب اين سوال را پيدا کنيم بهتر است ابتدا مطالبي را مورد بررسي قرار دهيم.

ترجمه رسميترجمه اي است که در دارالترجمه هاي رسمي انجام ميشود،لذا تاييديهمترجم رسميو به دنبال آن دادگستري و وزارت امورخارجه باعث خواهد شد اقدامات لازم به روي متن و اسناد و مدارک به نحو احسن انجام شود.بنابراين از ارزش و اعتبار بالايي برخوردار است.

اما ترجمه هاي ارزان قيمت به صورت غير رسمي بوده و احتمال خطا و اشتباه در آنها وجود دارد.

حال براي اينکهترجمه رسميدقيق و سليسي داشته باشيد شما را با خدمات نويني آشنا مي سازيم که شايد تا به حال به آن برنخورديد،از جمله خدماتي که قرار است نام برده شود عبارت است ازترجمه رايگانتمامي فايل ها و متون که توسط مترجمان متخصصصورت ميگيردو به جرات ميتوان گفت هيچ مرز و محدوديت زباني وجود ندارد ؛ ما ميتوانيم به راحتي و به صورت دقيق تمامي اسناد ،فايل ها و متون را از زبان هاي مختلف به زبان فارسي و ساير زبان ها براي شما عزيزانترجمهکنيم

.آري ترجمه رايگان،

ما اين کلمه را به زبان آورديم زيرا اگر مايل هستيد تا خدمات ترجمه زبان هاي مختلف دارالترجمه رسمي ما را آزمون و خطا کنيد مي توانيد بخشي از متون خود را براي ما ارسال فرماييد تا آن را به صورت کاملا رايگان ترجمه کنيم.

بنابراين دارالترجمه رسمي پارسيس با کمک مجموع افراد متخصص از مترجمين رسمي قادر خواهد بودترجمه متونشما را در کمتر از 24ساعت انجام دهد.بنابراين شما عزيزان با ارسال مطالب خود براي ايندارالترجمه رسمياز طريق فرم ثبت سفارش مي توانيد ثبت سفارش خود را در کمتر از 24ساعت تکميل کنيد.

معرفي دارالترجمه رسمي پارسيس:

با توجه به نيازهاي روز افزون دانشجويان ، بازرگانان ، شرکتهاي بين المللي ، دارندگان کسب و کار ، اساتيد دانشگاه ، مراکز فرهنگي بين المللي بهخدمات ترجمهزبانهاي نادر و کمتر شناخته شده و عدم وجود مرکزي منسجم جهت ارائه اين خدمات در ايران دارالترجمه رسمي پارسيس در سال 1384 فعاليت خود را آغاز کرد

در ابتداي کار باترجمه عربيشروع شد زيرا افرادي در امر ترجمه مشغول بودند که تخصص کاملي به زبان عربي داشتند به طوري که امروزه به جرات ميتوان گفتترجمه رسمي عربيتوسط دارالترجمه رسمي پارسيس با همراه اصطلاحات پرکاربرد زبان عربي حرف اول را ميزند . بنابراين در دفتر مرکزي دپارتماني تشکيل شد به نام دارالترجمه رسمي عربي

به ترتيب زبان هاي ديگري در دستور کار دارالترجمه قرار گرفت از جمله اين زبان ها (ترجمه رسمي آلماني؛ ترجمه رسمي انگليسي ؛ ترجمه رسمي چيني ؛ ترجمه رسمي ژاپني ؛ ترجمه رسمي فرانسوي ؛ترجمه رسمي روسيبسياري زبان هاي ديگر در دارالترجمه رسمي ما پشتيباني ميشود ما امروزه به لطف همکاران متخصص در امر ترجمه که به صورت حضوري و غير حضوري با ما همکاري دارند با دارا بودن بيش از 2650 مترجم از ايران و کشور هاي حاشيه خليج فارس قادر خواهد بود سفارشات دانشجويان ؛ محققين ؛ کارمندان ؛ بازرگانان سراسر کشور را پوشش دهد .

ما حسن نيت خود را ثابت ميکنيم ما با جرات هرچه تمام تر شعاري داريم مبني بر اينکه اگر به ما اعتماد نداريد سفارش خودرا ارسال نموده تا بخشي از متن شما را هرچند تخصصي به رايگان ترجمه کنيم .

در جريان باشيد که ترجمه رايگان در سايت هاي ترجمهکاري بس ريسک پذير و دشوار است اما دارالترجمه رسمي پارسيس با اعتماد و حسن نيت خود اعلام ميدارد قادر است اين امر مهم را براي شما عزيزان انجام دهد

اگر هم اينک نياز به ترجمه مقالات و يا متون خود از هر نوعي که باشد را داريد همين الان به سايت ما مراجعه فرمايد

دارالترجمه رسمي

https://parsistrans.com

ورود به بخش ترجمه رسمي آلماني

نیمتا روزنامه های صبح کشور