کد مطلب : 12446 تاریخ مطلب : 1399/02/14

اعضاء هيئت رييسه اتاق اصناف شهرستان ري

رييس: لطف اله ستاره


نايب رييس اول: سيد محسن کشاورزي


نايب رييس دوم: ابوالفضل صادقي


خزانه دار: کامران بهورمنش


دبير: رسول کشاورز


نیمتا روزنامه های صبح کشور