کد مطلب : 74913 تاریخ مطلب : 1401/01/17

بازديد مهندس عبدي معاون سازمان صمت و هيئت همراه از ساختمان اتاق اصناف

بازديد مهندس عبدي معاون سازمان صمت و هيئت همراه و همچنين مهندس يعقوب نژاد رييس جديد اداره صمت با همراهي هيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان ري از روند پروژه ساختمان در حال احداث اتاق اصناف ري

نیمتا روزنامه های صبح کشور