کد مطلب : 74925 تاریخ مطلب : 1401/01/27

جشن گلريزان ويژه آزادسازي زندانيان جرايم غير عمد

به همت اتحاديه انباردارن شهرستان ري با حضور پهلوان محمودي و همچنين روساي ادارات، اعضاي اتحاديه انبارداران، روساي اتحاديه هاي صنفي و بزرگان شهرستان ري به مناسبت ميلاد امام حسن (ع) برگزار شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور