کد مطلب : 74921 تاریخ مطلب : 1401/01/21

24 نانوايي متخلف در فشافويه جريمه شدند

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري ، عصر امروز و در ساعات پيش از افطار در پي شکايات مردمي از نانوايي هاي بخش فشافويه واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف و واحد بازرسي فرمانداري ويژه شهرستان ري در راستاي مقابله با فروش اجباري، کم فروشي و گران فروشي نان به بازرسي از نانوايي هاي بخش فشافويه اقدام نمودند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور