کد مطلب : 79909 تاریخ مطلب : 1402/09/11

امکان تبديل پروانه کسب‌هاي قديمي به شناسه يکتا(الکترونيک) فراهم شد.

امکان تبديل پروانه کسبهاي قديمي به شناسه يکتا(الکترونيک) فراهم شد.
صاحبان پروانه هاي کسب قديمي با مراجعه به درگاه ملي مجوزها mojavez.ir شناسه يکتا دريافت کنند.
به گزارش دبيرخانه هيات مقررات زدايي، بر اساس قانون تسهيل صدور مجوزها، همه مجوزهاي کاغذي تا پايان سال 1402 بايد به شناسه يکتا يا مجوز الکترونيک تبديل شوند.
کل فرايند تبديل جوازهاي کاغذي به الکترونيک، غيرحضوري و رايگان است و با وجود پروانه کاغذي معتبر و کارت ملي، کمتر از 5 دقيقه قابل انجام است.
ازنظر دستگاههاي حکومتي، معيار داشتن پروانه يا مجوز، داشتن شناسه يکتاست و درحال حاضر، بانکهاي سراسر کشور و تا پايان سال، همه ادارات دولتي و قوه قضاييه، فقط شناسه يکتا را بعنوان پروانه کسب ميشناسند.
مجوزهاي الکترونيک علاوه بر وب سرويس، به راحتي توسط گوشيهاي هوشمند درهرساعت از شبانه روز قابل استعلام هستند.
کسبه عزيز براي تبديل جوازهاي قديمي به الکترونيک و دريافت شناسه يکتا، به درگاه ملي مجوزها به نشاني mojavez.ir مراجعه کنند.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور