کد مطلب : 79907 تاریخ مطلب : 1402/09/08

برگزاري کميسيون نرخ‎گذاري اتاق اصناف شهرستان ري

برگزاري کميسيون نرخ‎گذاري اتاق اصناف شهرستان ري با حضور اعضاي کميسيون مربوطه و همچنين جناب آقاي قاسمي (دبير محترم کميسيون نظارت) و جناب آقاي خاکپور (دبير اجرايي اتاق اصناف)
در اين جلسه نرخ نامه پيشنهادي اتحاديه هاي صنف آرايشگران زنانه ، پيرايشگران مردانه ، قنادان و قاليشويان مورد بررسي قرار گرفت.
(1402/09/08)
?? @asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور