کد مطلب : 79901 تاریخ مطلب : 1402/09/06

يدار هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان ري با فرمانده و اعضاي شوراي حوزه بسيج شهداي اصناف سپاه ناحيه حضرت روح الله (ره) به مناسبت هفته بسيج

ديدار هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان ري با فرمانده و اعضاي شوراي حوزه بسيج شهداي اصناف سپاه ناحيه حضرت روح الله (ره) به مناسبت هفته بسيج
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور