کد مطلب : 79898 تاریخ مطلب : 1402/09/04

??ديدار هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان ري با فرمانده و اعضاي شوراي حوزه مقاومت بسيج شهداي اصناف ري به مناسبت هفته بسيج

ديدار هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان ري با فرمانده و اعضاي شوراي حوزه مقاومت بسيج شهداي اصناف ري به مناسبت هفته بسيج
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور