کد مطلب : 79892 تاریخ مطلب : 1402/09/01

اولين اجلاس فوق العاده اتاق اصناف شهرستان ري در روز دوشنبه 1402/08/29 در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف

اولين اجلاس فوق العاده اتاق اصناف شهرستان ري در روز دوشنبه 1402/08/29 در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف با حضور هيئت رييسه اتاق اصناف ، روساي محترم اتحاديه هاي صنفي ، فرماندهان بسيج اصناف و نمايندگان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ري برگزار گرديد.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور