کد مطلب : 79883 تاریخ مطلب : 1402/08/20

بخشنامه مهم اتاق اصناف ايران در خصوص فرايند مديريت ابلاغ تا وصول بدهي حق عضويت ساليانه

بخشنامه مهم اتاق اصناف ايران در خصوص فرايند مديريت ابلاغ تا وصول بدهي حق عضويت ساليانه
در اين بخشنامه فرايند و ملاحظات ثبت حق عضويت ساليانه، ابلاغ سيستمي و پرداخت توسط واحدهاي صنفي تشريح شده است
آموزشهاي لازم در در اين بخشنامه فرايند و ملاحظات ثبت حق عضويت ساليانه، ابلاغ سيستمي و پرداخت توسط واحدهاي صنفي تشريح شده است.
آموزشهاي لازم در خصوص فرايند کار در اين کانال و در کانال ويدئويي سامانه نوين اصناف در آپارات قرار داده شده است.
وصول حق عضويت ساليانه خارج از سامانه نوين اصناف ممنوع است و کليه وجوه که مصوب کميسيونهاي نظارت هستند ميبايست در بستر سامانه نوين اصناف دريافت شوند.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور