کد مطلب : 79880 تاریخ مطلب : 1402/08/13

يوم‌الله 13 آبان روز ملي مبارزه با استکبار جهاني

يومالله 13 آبان روز ملي مبارزه با استکبار جهاني
اتاق اصناف شهرستان ري از تمامي جامعه اصناف خواستار است ضمن تجديد پيمان با آرمانهاي شهدا و امام(ره) و مقام معظم رهبري، با حضور گسترده و پرشور در راهپيمايي 13 آبان بار ديگر خشم و انزجار خود را از حرکتهاي غيرانساني و ضد بشري استکبار جهاني و رژيم صهيونيستي به ويژه در حملات اخير به غزه ابراز داشته و مانند هميشه دشمن را در رسيدن به اهداف شوم و پليد خود مأيوس سازند.
روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور