کد مطلب : 75420 تاریخ مطلب : 1401/11/05

کميسيون بودجه و تشکيلات اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد

کميسيون بودجه و تشکيلات اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد
جلسه کميسيون بودجه و تشکيلات اتاق اصناف شهرستان ري با حضور اکثريت اعضاء در راستاي بررسي پيش بيني بودجه سال 1402 اتحاديه هاي صنفي روز چهارشنبه 5 بهمن ماه 1401 برگزار شد.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور