کد مطلب : 79890 تاریخ مطلب : 1402/08/28

رئيس اتحاديه صنف لوازم يدکي اتومبيل شهرستان ري

با وضع منطقي ماليات بر درآمد همکاران ما در اين صنف باعث ايجاد تعادل و ثبات قيمت لوازم يدکي خودرو در بازار خواهد شد و در غير اين صورت همچنان شاهد پيدايش راه هاي فرارمالياتي و تشويش افکار فروشنده و مشتري خواهيم بود.

رئيس اتحاديه صنف لوازم يدکي اتومبيل شهرستان ري :

با وضع منطقي ماليات بر درآمد همکاران ما در اين صنف باعث ايجاد تعادل و ثبات قيمت لوازم يدکي خودرو در بازار خواهد شد و در غير اين صورت همچنان شاهد پيدايش راه هاي فرارمالياتي و تشويش افکار فروشنده و مشتري خواهيم بود.

اکبر فنايي : همچنين مي بايست با جلوگيري از تداخل صنفي و فروش لوازم يدکي بي کيفيت،استوک و تعمير شده با قيمت هاي نازلتر در حفظ سرمايه و سلامت مردم نقش موثرتري ايفا کرد.

روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري

نیمتا روزنامه های صبح کشور