کد مطلب : 79889 تاریخ مطلب : 1402/08/28

اطلاعيه/ عمده و خرده فروشان لاستيک «کد نقش» دريافت کنند

اطلاعيه/ عمده و خرده فروشان لاستيک کد نقش» دريافت کنند

اتاق اصناف ايران به اطلاع تمامي فعالان صنف عمده و خرده فروش لاستيک مي رساند:

در راستاي استفاده از ظرفيت شبکه صنفي و واحدهاي عمده فروش و خرده فروش لاستيک در فرايند توزيع لاستيک، لازم است دارندگان پروانه کسبِ رسته فروش لاستيک به سامانه جامع تجارت مراجعه کرده و نسبت به اخذ کد نقش»، تاييد خريد» و ثبت فروش» کالا اقدام کنند.

بديهي است تحويل لاستيک به شبکه توزيع توسط توليدکنندگان منوط به داشتن کدنقش و پروانه کسب در رسته مربوطه است.

@asnaferey

نیمتا روزنامه های صبح کشور