کد مطلب : 79849 تاریخ مطلب : 1402/07/08

هفته وحدت برتمامي مسلمانان گرامي باد

هفته وحدت برتمامي مسلمانان گرامي باد
روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور