کد مطلب : 79816 تاریخ مطلب : 1402/06/18

برپايي موکب اتاق اصناف شهرستان ري در مراسم پياده‌روي جاماندگان اربعين حسيني (ع) با حضور هيئت رييسه اتاق اصناف ، هييت مديره اتحاديه هاي صنفي و حوزه هاي بسيج اصناف شهرستان ري

برپايي موکب اتاق اصناف شهرستان ري در مراسم پيادهروي جاماندگان اربعين حسيني (ع) با حضور هيئت رييسه اتاق اصناف ، هييت مديره اتحاديه هاي صنفي و حوزه هاي بسيج اصناف شهرستان ري
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور