کد مطلب : 79812 تاریخ مطلب : 1402/06/12

برگزاري گشت مشترک بازرسين اتاق اصناف شهرستان ري با نماينده دهياري عباس آباد علاقبند(بخش خاوران) بهمراه کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکي و بازديد از واحدهاي صنفي رستوران در اين بخش

برگزاري گشت مشترک بازرسين اتاق اصناف شهرستان ري با نماينده دهياري عباس آباد علاقبند(بخش خاوران) بهمراه کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکي و بازديد از واحدهاي صنفي رستوران در اين بخش
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور