کد مطلب : 79811 تاریخ مطلب : 1402/06/12

ادامه تشديد بازرسي ها از صنف مشاورين املاک منطقه کهريزک

ادامه تشديد بازرسي ها از صنف مشاورين املاک منطقه کهريزک با همکاري بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري ، بخشداري کهريزک و مشاورين املاک شهرستان ري و صدور برگ گزارش بازرسي براي متخلفين
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور