کد مطلب : 79810 تاریخ مطلب : 1402/06/12

تشديد بازرسي از واحدهاي صنفي ،کيف و کفش

بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري با همکاري اداره تعزيرات (رياست گشت مشترک بازرسي) اقدام به تشديد بازرسي از واحدهاي صنفي ،کيف و کفش و نانوايي نموده و براي واحدهاي صنفي متخلف برگ گزارش صادر نمود.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور