کد مطلب : 79803 تاریخ مطلب : 1402/06/06

برگزاري پنجمين جلسه کميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي شهرستان ري

برگزاري پنجمين جلسه کميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي شهرستان ري

پنجمين جلسه کميسيون نظارت بر سازمان هاي صنفي شهرستان ري روز شنبه 1402/6/4 به رياست مهندس يعقوب نژاد رئيس اداره صمت شهرستان ري و با حضور اعضاي محترم کميسيون در محل سالن اجلاس اتاق اصناف شهرستان ري برگزار گرديد. در اين جلسه مهمترين موضوعات حوزه اصناف مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته و به تصويب رسيد.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور