کد مطلب : 79798 تاریخ مطلب : 1402/05/31

اطلاعيه در خصوص حساب هاي بانکي اتاق اصناف شهرستان ري

اطلاعيه در خصوص حساب هاي بانکي اتاق اصناف شهرستان ري
خبر مسدودي حسابهاي بانکي اتاق اصناف جديدا در شبکه هاي مجازي توسط عده اي معلوم الحال و خبرنگار نما جهت برهم زدن آرامش موجود در اتاق اصناف و تشويش اذهان اصناف محترم و ايجاد حس بدبيني نسبت به رياست اتاق اصناف گذاشته شده بود از طرف اين اتاق قويا تکذيب گرديده و نسبت به شکايت از نامبردگان در مراجع ذيصلاح قضايي اقدام قانوني انجام گرديده است.
همچنين به اطلاع تمامي اتحاديه هاي صنفي و کسبه محترم شهرستان مي رساند اخبار و اطلاعات پيرامون اتاق اصناف را در تارنما و کانال هاي اختصاصي اتاق اصناف شهرستان ري پيگيري نماييد.
روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور