کد مطلب : 79781 تاریخ مطلب : 1402/05/30

بازرسي از مرغ فروشي هاي خيابان 24متري و صمدي

گشت مشترک بازرسين اتاق اصناف شهرستان ري به همراه رياست گشت مشترک اداره تعزيرات حکومتي، جهاد کشاورزي ،کلانتري131شهرري و اداره دامپزشکي شهرستان ري
بازرسي از مرغ فروشي هاي خيابان 24متري و صمدي در حالي صورت پذيرفت که منجر به صدور 11 برگ گزارش بازرسي درخصوص تخلف گرانفروشي و ارجاع پرونده ها جهت رسيدگي به اداره تعزيرات حکومتي شهرستان ري گرديد.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور