کد مطلب : 75639 تاریخ مطلب : 1402/03/06

برگزاري همايش آگاه سازي مالياتي توسط اتحاديه صنف ماشين ساز و فلزتراش شهرستان ري

برگزاري همايش آگاه سازي مالياتي توسط اتحاديه صنف ماشين ساز و فلزتراش شهرستان ري در روز يکشنبه مورخ 1403/03/07 از ساعت 14 الي 16 در شهرک صنعتي خاوران حسينيه سايت فلزتراشان
شرکت در همايش فوق براي عموم آزاد مي باشد.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور