کد مطلب : 75633 تاریخ مطلب : 1402/03/01

گزارش عملکرد ارديبهشت ماه سال 1402


بازرسي از 1770 واحد صنفي در ارديبهشت ماه سال 1402


به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري، سيد محسن کشاورزي اظهار داشت: 3 تيم بازرسي اتاق اصناف شهرستان ري در دو نوبت صبح و عصر بر واحدهاي صنفي و روند توزيع و فروش بازار نظارت ميکنند و در ارديبهشت ماه گذشته 1770 واحد صنفي مورد بازرسي قرار گرفتند.


وي افزود: اتاق اصناف براساس چارچوب قانون بر واحدهاي صنفي نظارت و رسيدگي ميکند و در اين مدت 64 واحد صنفي به دليل تخلفات ، گرانفروشي، کم فروشي،عدم درج قيمت و... منجر به تشکيل پرونده تخلف به ارزش تقريبي ، 1 ميليارد و 121 ميليون و 482 هزار ريال گرديد.


ايشان ابراز داشت: در فروردين ماه سال جاري بازرسان اتاق اصناف در بازرسي از واحدهاي صنفي سطح شهرستان 19 مورد کم فروشي، 14 مورد عدم درج قيمت، 16 مورد گرانفروشي، 4مورد فروش اجباري و ... را به ثبت رسانده و پرونده تخلف براي متخلفان تشکيل شد.

رئيس اتاق اصناف شهرستان ري تصريح کرد : 45 مورد گشت مشترک با همکاري فرمانداري ويژه شهرستان ري، اداره تعزيرات، اداره اماکن، اداره دامپزشکي، اداره بهداشت و ...از صنوف در سطح شهرستان ري انجام شده است.


رئيس اتاق اصناف شهرستان ري در پايان گفت:در اين مدت 83 واحد صنفي فاقد پروانه کسب ساماندهي شده و 312 واحد صنفي اخطار پلمب دريافت کردند . همچنين در اين مدت 74 مورد شکايت در واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري به ثبت رسيده که توسط بازرسان بررسي و منجر به تشکيل پرونده گرديده است.
نیمتا روزنامه های صبح کشور