کد مطلب : 75607 تاریخ مطلب : 1402/02/17

فعاليت نانوايان بخش کهريزک زير ذره‌بين بازرسان

فعاليت نانوايان بخش کهريزک زير ذرهبين بازرسان
صبح روز شنبه 16 ارديبهشت ماه، هادي بادلي سرپرست بخشداري کهريزک با همراهي بشيري رئيس اتحاديه نانوايان شهرستان ري، نماينده بازرسي اتاق اصناف و نمايندگان شبکه بهداشت و درمان و بازرسان بخشداري کهريزک از نانواييهاي سطح بخش بازديد کرد.
در اين بازديد هادي بادلي ضمن نظارت بر نحوه عملکرد نانوايان 2 شهر کهريزک و باقرشهر و روستاهاي اطراف از لحاظ کيفيت پخت نان، نحوه برخورد با مشتري، کمفروشي، رعايت قيمتهاي مصوب، دقت وزن چانه، رعايت ساعت پخت و مسائل اينچنيني اظهار داشت: امنيت غذايي شهروندان و روستائيان بخشکهريزک از دغدغههاي اصلي مجموعه حاکميتي بخش بهشمار رفته و بنابراين تيم بازرسي بخشداري با هدف مراقبت و کنترل اين امر به صورت مستمر فعال خواهد بود.
سرپرست بخشداري کهريزک هدف از بازرسي مستمر از نانواييها را تشويق نانوايان منضبط و برخورد قاطع با متخلفين عنوان کرده و گفت: در بازرسي انجام شده ضمن ارائه اخطاريه به 5 واحد بدليل کمفروشي و 2واحد بدليل عدم رعايت موازين بهداشتي، 1 واحد نانوايي بدليل تخلفات بهداشتي و فروش آرد پلمب شد.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور