کد مطلب : 75584 تاریخ مطلب : 1402/02/12

روز معلم مبارک

12 ارديبهشت يادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاک باخته اي است که در طول تاريخ در عرصه تعليم و تربيت زيباترين جلوه هاي عشق و ايثار را به نمايش گذاشته اند، روز معلم مبارک
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور