کد مطلب : 75581 تاریخ مطلب : 1402/02/12

مراسم چهلم فرزند گرامي حاج ابوالفضل صادقي رييس اسبق اتحاديه خواروبارفروشان شهرستان ري

مراسم چهلم فرزند گرامي حاج ابوالفضل صادقي رييس اسبق اتحاديه خواروبارفروشان شهرستان ري
روز يکشنبه مورخ 1402/02/17 ساعت 16 الي 18 در آستان مقدس امامزاده ابوالحسن (ع)
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور