کد مطلب : 75580 تاریخ مطلب : 1402/02/11

يازدهم ارديبهشت روز جهاني کار و کارگر بر تمامي تلاشگران عرصه کار و تلاش گرامي باد

استقلال يک کشور وابسته به کار است، يازدهم ارديبهشت روز جهاني کار و کارگر بر تمامي تلاشگران عرصه کار و تلاش گرامي باد.
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور