کد مطلب : 75577 تاریخ مطلب : 1402/02/10

کميسيون حل اختلاف اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد

کميسيون حل اختلاف اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد
جلسه کميسيون حل اختلاف اتاق اصناف شهرستان ري با حضور اکثريت اعضاء در راستاي پيگيري و بررسي موضوعات، مسائل مرجوعه و درخواست هاي اتحاديه هاي صنفي روز يکشنبه 10 ارديبهشت ماه 1402 برگزار شد.
@asnafrrey
نیمتا روزنامه های صبح کشور