کد مطلب : 75576 تاریخ مطلب : 1402/02/10

کميسيون تشخيص اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد

کميسيون تشخيص اتاق اصناف شهرستان ري برگزار شد
جلسه کميسيون تشخيص اتاق اصناف شهرستان ري با حضور اکثريت اعضاء در راستاي پيگيري و بررسي موضوعات، مسائل مرجوعه و درخواست هاي اتحاديه هاي صنفي روز يکشنبه 10 ارديبهشت ماه 1402 برگزار شد.
@asnafrrey
نیمتا روزنامه های صبح کشور