کد مطلب : 75536 تاریخ مطلب : 1402/01/04

بازديد و بازرسي از واحدهاي صنفي سطح شهرستان توسط تيم هاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري در تعطيلات عيد نوروز

بازديد و بازرسي از واحدهاي صنفي سطح شهرستان توسط تيم هاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري در تعطيلات عيد نوروز
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور