کد مطلب : 75523 تاریخ مطلب : 1401/12/28

در گشت مشترک رياست محترم اداره صمت ، معاونت محترم اداره کل تعزيرات حکومتي ، بازرسي و نظارت اتاق اصناف و اداره تعزيرات حکومتي و اتحاديه صنف تعويض روغن و لاستيک شهرستان ري از واحد صنفي انبار درسطح شهرستان تعداد 52000 حلقه لاستيک انواع خودرو کشف و انبار مذکور تا تعيين تکليف نهايي پلمپ گرديد .

در گشت مشترک رياست محترم اداره صمت ، معاونت محترم اداره کل تعزيرات حکومتي ، بازرسي و نظارت اتاق اصناف و اداره تعزيرات حکومتي و اتحاديه صنف تعويض روغن و لاستيک شهرستان ري از واحد صنفي انبار درسطح شهرستان تعداد 52000 حلقه لاستيک انواع خودرو کشف و انبار مذکور تا تعيين تکليف نهايي پلمپ گرديد .

مورخ 28 اسفند 1401

نیمتا روزنامه های صبح کشور