کد مطلب : 75475 تاریخ مطلب : 1401/12/05

ولادت با سعادت امام حسين عليه السلام تهنيت باد

ز گلزار نبي و بوستان حيدر و زهرا
گلي بشگفت با بوي خوش و با چهره ي زيبا
شنيدستي که با يک گل نمي گردد بهار؟ اما
گلستان گشته از اين گل، همه دنيا و ما فيها
ولادت با سعادت امام حسين عليه السلام تهنيت باد
@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور