کد مطلب : 75470 تاریخ مطلب : 1401/12/03

بازديد سرزده مهندس يعقوب نژاد رييس محترم صنعت معدن و تجارت شهرستان ري به همراه معاونين محترم و دبير اجرايي اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف سنگبري ها

بازديد سرزده مهندس يعقوب نژاد رييس محترم صنعت معدن و تجارت شهرستان ري به همراه معاونين محترم و دبير اجرايي اتاق اصناف شهرستان ري از اتحاديه صنف سنگبري ها در مورخ 1401/12/03

@asnaferey

نیمتا روزنامه های صبح کشور