کد مطلب : 75424 تاریخ مطلب : 1401/11/08

دومين جلسه کميسيون بودجه و تشکيلات اتاق اصناف شهرستان ري


دومين جلسه کميسيون بودجه و تشکيلات اتاق اصناف شهرستان ري پيرامون بررسي پيش بيني بودجه سال آينده اتحاديه هاي صنفي برگزار شد.

@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور