کد مطلب : 75422 تاریخ مطلب : 1401/11/08

گشت مشترک بازرسي اتاق اصناف از عطاري هاي سطح شهر


گشت مشترک بازرسي اتاق اصناف بهمراه نماينده تعزيرات حکومتي شهرستان ري و کارشناس شبکه بهداشت از عطاري هاي سطح شهر و کشف مقاديري قرص هاي غيرمجاز و مخدر و پلمپ يک واحد صنفي

@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور