کد مطلب : 75421 تاریخ مطلب : 1401/11/08

تشديد بازرسي از واحدهاي صنفي نانوايي در منطقه فيروزآباد


تشديد بازرسي از واحدهاي صنفي نانوايي در منطقه فيروزآباد توسط بازرسين اتاق اصناف شهرستان ري، پرونده 8 نانوايي متخلف جهت رسيدگي به تعزيرات حکومتي ارسال شد .

@asnaferey
نیمتا روزنامه های صبح کشور