کد مطلب : 75404 تاریخ مطلب : 1401/11/04

سومين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور سيد محسن کشاورزي رييس محترم اتاق اصناف شهرستان ري

سومين اجلاس ماهانه اتاق اصناف تهران با حضور سيد محسن کشاورزي رييس محترم اتاق اصناف شهرستان ري
نیمتا روزنامه های صبح کشور