کد مطلب : 75401 تاریخ مطلب : 1401/11/01

بازرسي از ‏2220 واحد صنفي در دي ماه

بازرسي از ‏2220 واحد صنفي در دي ماه

به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري، سيد محسن کشاورزي اظهار داشت: 3 تيم بازرسي اتاق اصناف شهرستان ري در دو نوبت صبح و عصر بر واحدهاي صنفي و روند توزيع و فروش بازار نظارت ميکنند و در دي ماه گذشته 2220 واحد صنفي مورد بازرسي قرار گرفتند.

وي افزود: اتاق اصناف براساس چارچوب قانون بر واحدهاي صنفي نظارت و رسيدگي ميکند و در اين مدت 25 واحد صنفي به دليل تخلفات ، گرانفروشي، کم فروشي،عدم درج قيمت و... منجر به تشکيل پرونده تخلف به ارزش تقريبي 549 ميليون و 523 هزار ريال گرديد.

ايشان ابراز داشت: در دي ماه سال جاري بازرسان اتاق اصناف در بازرسي از واحدهاي صنفي سطح شهرستان 14 مورد کم فروشي، 5 مورد عدم درج قيمت، 3 مورد گرانفروشي، 1 مورد تقلب و ... را به ثبت رسانده و پرونده تخلف براي متخلفان تشکيل شد.

رئيس اتاق اصناف شهرستان ري تصريح کرد : 29مورد گشت مشترک با همکاري فرمانداري ويژه شهرستان ري، اداره تعزيرات، اداره اماکن، اداره دامپزشکي، اداره بهداشت و ...از صنوف در سطح شهرستان ري انجام شده است.

رئيس اتاق اصناف شهرستان ري در پايان گفت:در اين مدت 438 واحد صنفي فاقد پروانه کسب ساماندهي شده و 281 واحد صنفي اخطار پلمب دريافت کردند . همچنيندر اين مدت 62 مورد شکايت در واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان ري به ثبت رسيده که توسط بازرسان بررسي و منجر به تشکيل پرونده گرديده است.

نیمتا روزنامه های صبح کشور