کد مطلب : 75245 تاریخ مطلب : 1401/07/06

حلول ماه ربيع الاول ، ماه جشن و سرور اهل بيت (ع) مبارک

هر کس بشارت ماه ربيع الاول را به من بدهد، من هم بشارت بهشت را به او مي دهم.

هر کسبشارتماه ربيعالاول را به من بدهد، من همبشارتبهشت را به او مي دهم.

نیمتا روزنامه های صبح کشور