کد مطلب : 75181 تاریخ مطلب : 1401/05/31

برگزاري انتخابات اتحاديه صنف خدمات آهنگري و صافکاري اتومبيل شهرستان ري

?? به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري انتخابات هيئت مديره اتحاديه صنف اتحاديه صنف خدمات آهنگري و صافکاري اتومبيل شهرستان ري با حضور نماينده فرمانداري ويژه شهرستان ري، نماينده اداره صمت، نماينده اداره اماکن، اتاق اصناف و اعضاي تحت پوشش اين اتحاديه برگزار شد.

‍ ??انتخابات اتحاديه صنف خدمات آهنگري و صافکاري اتومبيل شهرستان ري امروز دوشنبه 1401/05/31 برگزار شد

?? جناب آقاي سيد عليرضا خرم دره خلدي رئيس اتحاديه شد.

?? به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري انتخابات هيئت مديره اتحاديه صنف اتحاديه صنف خدمات آهنگري و صافکاري اتومبيل شهرستان ري با حضور نماينده فرمانداري ويژه شهرستان ري، نماينده اداره صمت، نماينده اداره اماکن، اتاق اصناف و اعضاي تحت پوشش اين اتحاديه برگزار شد.

??در اين انتخابات جناب آقاي سيد عليرضا خرم دره خلدي به عنوان رئيس اتحاديه، محمد عسگري به عنوان نايب رئيس اول، محمدرضا اژدم خواه نايب رئيس دوم، حسين سعادت مند دبير، بهمن اصلاني عليشاه به عنوان خزانه دار و اکبر بغدادي به عنوان بازرس اصلي اتحاديه انتخاب شدند.

روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري

نیمتا روزنامه های صبح کشور