کد مطلب : 75180 تاریخ مطلب : 1401/05/30

برگزاري انتخابات اتحاديه صنف رنگ و ابزار و لوازم بهداشتي شهرستان ري

?? به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري انتخابات هيئت مديره اتحاديه صنف اتحاديه صنف رنگ و ابزار و لوازم بهداشتي شهرستان ري با حضور نماينده فرمانداري ويژه شهرستان ري، نماينده اداره صمت، نماينده اداره اماکن، اتاق اصناف و اعضاي تحت پوشش اين اتحاديه برگزار شد.

‍ ??انتخابات اتحاديه صنف رنگ و ابزار و لوازم بهداشتي شهرستان ري برگزار شد

? جناب آقاي محسن محمودي رئيس اتحاديه شد

?? به گزارش روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري انتخابات هيئت مديره اتحاديه صنف اتحاديه صنف رنگ و ابزار و لوازم بهداشتي شهرستان ري با حضور نماينده فرمانداري ويژه شهرستان ري، نماينده اداره صمت، نماينده اداره اماکن، اتاق اصناف و اعضاي تحت پوشش اين اتحاديه برگزار شد.

??در اين انتخابات جناب آقاي محسن محمودي به عنوان رئيس اتحاديه، حسين ني زاري به عنوان نايب رئيس اول، مصطفي عرب نايب رئيس دوم، محمد اعتمادي راد دبير، جواد ميرزائي به عنوان خزانه دار و عباس کاظمي به عنوان بازرس اصلي اتحاديه انتخاب شدند.روابط عمومي اتاق اصناف شهرستان ري

نیمتا روزنامه های صبح کشور