کد مطلب : 75178 تاریخ مطلب : 1401/05/26

جلسه تغيير و تحول اتحاديه صنف آژانس هاي تاکسي سرويس شهرستان ري

جلسه تغيير و تحول اتحاديه صنف آژانس هاي تاکسي سرويس شهرستان ري وفق قانون نظام صنفي امروز برگزار و از خدمات هيئت مديره قبل تقدير و تشکر گرديد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور