کد مطلب : 74905 تاریخ مطلب : 1401/01/12

12 فروردين روز تجلي مشارکت و همدلي واقعي مردم در تعيين سرنوشت خود گرامي باد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور