کد مطلب : 74902 تاریخ مطلب : 1401/01/10

گشت مشترک بازرسي دستگاه هاي نظارتي از صنوف سطح شهرستان ري برگزار شد

در دهمين روز از ايام نوروز گشت مشترک اتاق اصناف شهرستان ري به همراه دستگاه هاي نظارتي از واحد‌هاي صنفي سطح شهرستان ري در راستاي برخورد با گران فروشي، کم فروشي، عدم رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي و ... اجرايي شد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور