کد مطلب : 74900 تاریخ مطلب : 1401/01/09

گشت مشترک اتاق اصناف شهرستان ري و اتحاديه کباب و چلوکباب از واحد‌هاي صنفي طباخي

صبح امروز بازرسان اتاق اصناف شهرستان ري به همراه نماينده اتحاديه کباب و چلوکباب از طباخي هاي سطح شهرستان بازديد به عمل آوردند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور