کد مطلب : 74808 تاریخ مطلب : 1401/01/07

بخشدار محترم فشافويه

جناب آقاي هادي حسين خاني انتصاب شايسته جناب عالي بعنوان بخشدار فشافويه را تبريک عرض مي نماييم و اميد است که حضور شما در اين مسئوليت بعنوان خادمي صديق، ولايت مدار و انقلابي نويد بخش توفيقات، نشاط و تحرک بيش از پيش در بخش فشافويه باشد.

نیمتا روزنامه های صبح کشور