کد مطلب : 74807 تاریخ مطلب : 1401/01/07

ديدار مجموعه اتاق اصناف با فرمانداري ويژه ري

هيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان ري و رييس اداره صمت ري در راستاي تعامل و همکاري بيشتر مجموعه اصناف ري و فرمانداري ويژه شهرستان ري با مهندس حميد زماني معاون استاندار تهران و فرمانداري ويژه شهرستان ري ديدار و گفت و گو کردند.

نیمتا روزنامه های صبح کشور